OFERTA

Oferujemy szeroką gamę usług, związaną z budownictwem drogowym

Produkcja mieszanek mineralno asfaltowych, lokalizacja wytwórni: Biała Podlaska, Bialystok

Rozkładanie mieszanek mineralno asfaltowych

Rozkładanie kruszywa, destruktu przy pomocy rozkładarki i równiarki

Stabilizacja podłoża gruntowego cementem lub innym spoiwem