Oferta
 
 
 
  • Roboty ziemne
  • Stabilizacje gruntów
  • Podbudowy (z kruszywa i betonowe)
  • Nawierzchnie (z betonu asfaltowego, SMA, kostka)
  • Powierzchniowe utrwalanie grysem i emulsją
  • Remonty cząstkowe
  • Odśnieżanie     

 Tre-Drom Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 16 D, 21-500 Biała Podlaska
tel/fax. 0//83/ 343-27-63 343-38-61
E-mail: tredrom@bialapodl.pl

©: 2008 by tredrom.pl
Website Baker is released under the GNU General Public License. Copyright 2004-2008, Ryan Djurovich