Profil działalności

Od lat kilku baza przedsiębiorstwa mieści się w Białej Podlaskiej przy ulicy Aleja Solidarności 16 D,   a zarządza nim nieprzerwanie, od powstania i rozpoczęcia działalności, Prezes Zarządu – Wiesław Harasimiuk. „Tre-DROM” jest nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w robotach drogowych w szerokim tego słowa znaczeniu, remontach dróg i chodników, modernizacji ciągów komunikacyjnych, robotach ziemnych, podbudowach pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, oznakowaniu poziomym masą Biladur, jak również wykonującym nawierzchnie z betonu asfaltowego i z kostki brukowej.Tre-Drom Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 16 D, 21-500 Biała Podlaska
tel/fax. 0//83/ 343-27-63 343-38-61
E-mail: tredrom@bialapodl.pl

©: 2008 by tredrom.pl
Website Baker is released under the GNU General Public License. Copyright 2004-2008, Ryan Djurovich